POLSKIE ROZKOSZE STOŁU

Liczne spośród nich, zwłaszcza z przełomu XVIII i XIX wieku, wywodzą się z pier­wszego polskiego dzieła o kuchni autorstwa Stanisława Czemieckiego; na inne składają się doświadczenia sprawdzone w wieku XVIII, a może i dawniejszych, utrwalone w ustnej tradycji, a do druku dopiero w wieku XIX trafiające. Można być bowiem zna­komitym kucharzem, nawet kuchmistrzem, a umiejętności… Czytaj więcej »

W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

Książka Lucyny Cwierczakiewiczowej, podobnie jak ongiś Compendium… — stała się wzorem dla wielu późniejszych auto­rów, a właściwie autorek, które w tej gałęzi „literatury pięknej” przejęły berło przodownictwa. Żadna z późniejszych książek ku­charskich, np. Dieslowej czy Monatowej i wielu innych, nie osiągnęła takiej popularności jak 365 obiadów… i ich autorka. W aspekcie historycznym powiedzia­no, nie uzupełnić i… Czytaj więcej »

WSZĘDZIE PEŁNO

Gdy poszła do teatru lub na koncert, wszędzie było jej pełno. Robiła koło swojej osoby wiele hałasu, wszędzie chciała być pierwsza. Nie lubiano jej, ale się z nią liczono, bo język miała obrotny i każdego umiała obmówić lub dopiec do żywego. O sobie samej była wielkiego mniemania — miała się za największą do­skonałość w całej… Czytaj więcej »

EPOKOWE DZIEŁO

Gdy wracała do domu, wnoszono ją na specjalnym krześle, które stało na frontowych schodach, w kąciku na parterze. Trzeba było do tego dwóch silnych ludzi. Jednym bywał nasz dozorca Mita- szewski, już do tego przyzwyczajony, ale drugiego należało zawsze szukać. Przychodziło to z trudnością, bowiem Cwiercia­kiewiczowa i sama była ciężka, i jeszcze cięższa do płacenia.… Czytaj więcej »

WSPÓŁCZESNE WSPOMNIENIA STARYCH

We współcześnie ukazujących się wspomnieniach starych warszawiaków można znaleźć niejedną wzmiankę o pani Lucy­nie — postaci, dla Warszawy ostatnich dziesiątków lat ubiegłego stulecia’ charakterystycznej, także daleko poza granicami War­szawy sławnej. Oto przykład. „W roku 1889 przeprowadziliśmy się na Królewską 3. Mieszkali tu przeważnie ludzie zamożni i znani. Na przykład Lucyna Cwierciakiewiczowa, autorka książki «365 obiadów* ale… Czytaj więcej »

NAJBARDZIEJ ZNANA DO DZIŚ

Najbardziej jednak znana, do dnia dzisiejszego wielokroć wspominana w rozmaitych publikacjach i periodykach, jest nie­wątpliwie praca pani Lucyny Cwierczakiewiczowej. Na karcie tytułowej książki czyta się: 365 obiadów za pięć złotych przez Lucynę C. autorkę jedynych praktycznych przepisów z dodat­kiem 12 obiadów postnych bez ryb. O popularności książki świad- , czy, że wydana pierwszy raz w… Czytaj więcej »

PRZYDATNE POLSKIM GOSPODYNIOM

Wspomniana książka wydana w Lipsku w połowie stulecia nosi tytuł: Dwór wiejski dzieło poświęcone Gospodyniom polskim przydatne i Osobom w mieście mieszkającym przez Karolinę z Potockich Nakwaską; składa się zaś z trzech tomów, z których pierwszy zawiera: Dom wiejski, drugi — Kuchnią wiejską, a trzeci — Rady i przepisy. Prawie równocześnie, w roku 1847 ukazała… Czytaj więcej »

ROZKWIT WYDAWNICTW POŚWIĘCONYCH KUCHNI

Prawdziwy rozkwit wydawnictw poświęconych kuchni nastą­pił w wieku XIX. Obok opracowań takich, jak omawiany w dru­giej części tej książki Piast, które były czymś pośrednim między książką kucharską, a zbiorem dobrych rad gospodarskich i nowi­nek ze świata, ukazywały się zbiory przepisów poświęconych wyłącznie kuchni. Ich autorzy nie stronili od licznych filozofują­cych uwag i rozważań traktujących o… Czytaj więcej »

OGROMNE WZIĘCIE I POPULARNOŚĆ

Natomiast ogromnym wzięciem i popular­nością w całej Rzeczypospolitej cieszyły się corocznie (w latach 1723—1769) wydawane periodyki, pod tytułem: Kalendarz polski i ruski na rok Pański od Narodzenia Chrystusowego… (taki a taki). Ich wydawcą był Stanisław Duńczewski, dziedzic na kilku wioskach, „doktor obojga praw i filozofii, profesor astronomii w akademii Zamojskiej, trybunału ordynacji Zamojskiej assesor, tudzież trybunału… Czytaj więcej »

ŻADNA KSIĄŻKA KUCHARSKA

Należy bowiem zauważyć jedno — Compendium… zawierało przepisy na potrawy rzeczywiście polskie, chętnie i często podawane od Bóg wie jak dawnych czasów. Stąd też brała się zapewne ogromna popular­ność tej pracy wielekroć pod różnymi tytułami przedrukowywa­nej, a także częściami odpisywanej przez późniejszych autorów. Nawet i jeszcze w książkach kucharskich wydawanych jako „najnowocześniejsze” można znaleźć przepisy… Czytaj więcej »